JAG STÅR PÅ DIN SIDA!


Om du har hamnat i en tvist så behöver du ett ombud som står på din sida. Under drygt 20 år har jag varit verksam som ombud i dispositiva tvistemål, ofta med inriktning mot fastighet och entreprenad. Kontakta mig om du behöver ett ombud i en tvist.

TVISTELÖSNING

"Det första man ska göra om man har hamnat i en grop är att sluta gräva." Alla kan hamna i en tivst. Om det händer bör målet vara att inte ta sig djupare ner i tvisten, utan i stället att ta sig ur den på bästa sätt. Jag är verksam både som ombud för parter, och som medlare mellan parter, i dispositiva tvistemål. Kontakta mig om du behöver ett ombud, eller om ni behöver en medlare.

Medling

Medling är en möjlighet. Under drygt 20 år som ombud i dispositiva tvistemål har jag blivit allt mer övertygad om nyttan med en uppgörelse. Det brukar sägas att ingen av parterna blir rikare på en tvist och det ligger nog något i det. En överenskommelse är oftast att föredra, även om vägen dit ibland kan vara lite krokig. Kontaka mig om ni behöver en medlare i en tvist.

Fastighet och entreprenad

Många av de tvister som jag har arbetat med har handlat om fastigheter eller entreprenader, exemlepvis om bygg, instllation, anläggning, fel i fastighet, förlängning av hyresavtal, bostadsrättsfrågor osv.

TVISTELÖSNING OCH MEDLING

Ibland händer det...


För den som driver företag eller organisation, uppkommer ibland tvister med kunder, leverantörer eller andra kontrahenter. Om det händer kan jag hjälpa dig att tillvarata din intressen i tvisten, eller som medlare för att hjälpa er att försöka lösa tvisten genom en överenskommele.

FASTIGHET OCH ENTREPRENAD

Köpa, bygga, förvalta, sälja, riva...


Alla faser av att inneha och utveckla en fastighet har sina juridiska spörsmål som kan leda till oklarheter eller tvister. Om det händer kan jag hjälpa dig att tillvarata din intressen i tvisten, eller som medlare för att hjälpa er att försöka lösa tvisten genom en överenskommele.

IN ENGLISH

Swedish Attorney-at-law within the areas of litigation, mediation, real estate, contracting and construction.